Fellowes RODO / GDPR -Fellowes - najmocniejsze niszczarki świata, niszczarki, niszczarka, bindownice, laminatory
Blog Zapis na newsletter Gdzie kupić Kontakt

3 proste kroki do RODO
Chroń, archiwizuj i niszcz dane

Co to jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO (ang. “GDPR” - General Data Protection Regulation) to kompleksowa aktualizacja przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w całej Unii. RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku

 

Jakie najważniejsze zmiany wprowadza RODO?

Wysokie kary

Na podmioty, w przypadku naruszenia przepisów, mogą być nałożone wysokie grzywny. Maksymalna kara wynosi 20 milionów euro lub 4% całkowitego obrotu w zależności od tego, która wartość jest wyższa.

Zgoda

Uzyskanie zgody staje się trudniejsze. Nie ma dopuszczalnej rezygnacji lub milczącego potwierdzenia – do wyrażenia zgody wymagany jest aktywny proces. Istnieje również wymóg wykazania, że zgoda została udzielona. Takim procesem jest na przykład umieszczenie odpowiedniego pola do zaznaczenia na formularzach. 

Prawo do bycia zapomnianym

Daje osobie prawo do usunięcia jej danych osobowych “bez zbędnej zwłoki”.

Wniosek o wgląd do danych (ang. SAR)

Wniosek o wgląd do danych jest procesem, w którym każda osoba może uzyskać dostęp do przechowywanych na jego temat danych. Odpowiedzi należy udzielić w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.

Co powinieneś wiedzieć?

 

Poradnik GDPR/RODO

Rozporządzenie obejmuje bardzo szeroką materię i na temat praktycznego jej stosowania można by napisać właściwie kilka książek. Wraz z ODO 24 Sp. z o.o. - firmą oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, przygotowaliśmy praktyczny poradnik przedstawiający najbardziej interesujące i praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów.

Czy dane osobowe są bezpieczne w Twojej firmie?

1 CHROŃ

DANE NA TWOIM EKRANIE

Zapobieganie ryzyku naruszania danych przez kradzież z ekranów pracowników.

  • Trzymaj na swoim ekranie poufne informacje z dala od innych
  • Zapewnij bezpieczeństwo i spokój swojej firmie
  • 75% z pracowników padło ofiarą „podglądania przez ramię” przez swoich sąsiadów w trakcie podróży - badanie European Association dla Visual Data Security, 2013
  • Filtry zaczerniają widok ekranu z boku, aby chronić prywatność, jednocześnie zachowując krystalicznie czysty ekran, gdy patrzymy z przodu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ZOBACZ ASORTYMENT

2 ARCHIWIZUJ

DANE WYMAGAJĄCE PRZECHOWYWANIA

Zapobiegaj ryzyku niewłaściwego zarządzania dokumentami. Dokumenty w postaci papierowej powinny być składowane i przechowywane bezpiecznie w ramach polityki przechowywania dokumentów.

  • W ramach polityki związanej z dokumentami, utrzymuj porządek w archiwach dzięki wyraźnie oznakowanemu i dobrze zorganizowanemu systemowi produktów BANKERS BOX®
  • Pudełka do archiwizacji umożliwiają bezpieczny transport dokumentów z miejsca na miejsce, aż przyjdzie czas na ich zniszczenie
  • Nasze produkty do archiwizacji są wykonane w 100% z materiałów pochodzących z odzysku i w 100% nadające się do ponownego przetworzenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ZOBACZ ASORTYMENT

3 NISZCZ

DANE, KTÓRYCH JUŻ NIE POTRZEBUJESZ

Spraw, by niszczenie stanowiło część polityki przechowywania dokumentów, minimalizując przez to ryzyko naruszenia danych. Niszcz wszystkie dokumenty, których nie trzeba już przechowywać.

  • Niszczarki Fellowes zapewniają bezpieczną utylizację dokumentów, które nie są już dłużej potrzebne
  • Dokumenty po zniszczeniu w urządzeniach o wysokim stopniu poufności (min. 3) nie można ponownie odczytać
  • Korzystanie z niszczarki tnącej na mikrościnki to jedyny pewny sposób na pozbycie się niepotrzebnych dokumentów papierowych, zawierających dane osobowe. Przedarcie dokumentów chroni nas jedynie pozornie, a sami własnoręcznie nie jesteśmy w stanie ich zniszczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie danych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ZOBACZ ASORTYMENT