Bezpieczeństwo danych w firmie. Chroń swoje dane z Fellowes
Blog Zapis na newsletter Gdzie kupić Kontakt

Bezpieczeństwo danych w firmie z Fellowes

Jak chronić swoje dane? Sprawdź, czy jesteś bezpieczny?

Ochrona poufnych danych i niszczenie dokumentów jest niezbędne, aby zapobiegać wyciekowi danych i kradzieży tożsamości w firmach, a także w życiu prywatnym. Fellowes pomaga w bezpiecznym niszczeniu dokumentów, gdziekolwiek pracujesz.

Ochrona i bezpieczeństwo danych w firmie

Wiele organizacji, które przeszły na tryb pracy zdalnej, nie miało czasu na przeprowadzenie odpowiedniej oceny ryzyka. Podczas pandemii i pracy z domu u pracowników wytworzyły się złe nawyki związane z podejściem do bezpieczeństwa danych. Przejście na pracę hybrydową sprawiło, że każdego tygodnia tysiące dokumentów zaczęło podróżować z pracownikami między ich domem a biurem.

8 na 10

pracowników pracuje zdalnie, w pełni lub częściowo

68%

firm nadal codziennie wykorzystuje dużą ilość poufnych informacji drukowanych.

70%

pracowników zabrało dokumenty służbowe do domu, wydrukowało dokumenty w domu lub oba z powyższych

Źródło: Fellowes B2B Shredder Research 2022


Co to jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (ang. “GDPR”- General Data Protection Regulation) to kompleksowa aktualizacja przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w całej Unii. RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania przepisów RODO?

Na podmioty, w przypadku naruszenia przepisów, mogą być nałożone wysokie grzywny.

Maksymalna kara wynosi 20 milionów euro lub 4% całkowitego obrotu

w zależności od tego, która wartość jest wyższa.

Co mogą zrobić firmy, by chronić dane osobowe?

Dbaj o dokumenty papierowe.

Przejrzyj i dostosuj politykę firmy dotyczącą drukowania, przechowywania i usuwania dokumentów papierowych oraz dodaj sekcję dotyczącą przechowywania i usuwania dokumentów w biurze domowym.

Warto przeszkolić pracowników z polityki RODO.

Nie zakładaj, że wszyscy rozumieją RODO. Edukuj wszystkich (nowych) pracowników w zakresie wymogów RODO, przetwarzania danych osobowych i sześciu zasad ochrony danych. Rozważ portal szkoleniowy online i zorganizuj sesje odświeżania zabezpieczeń danych.

Jeśli możesz to trzymaj dokumenty w wersji elektronicznej.

Pomyśl przed drukowaniem. Zadaj sobie pytanie: czy naprawdę potrzebuję tych danych? Kto może przypadkowo odebrać ten dokument? Czy każdy, kto ma dostęp, potrzebuje dostępu? Czy dane są aktualne?

Niszcz stare dokumenty - szczególnie te wrażliwe.

Niszcz w miarę upływu czasu, jeśli nie jest to możliwe, niszcz wszystkie wrażliwe dokumenty przed ich recyklingiem lub utylizacją, najlepiej bez konieczności podejmowania ryzyka transportu z domu do biura lub odwrotnie.

Więcej wskazówek i informacji przeczytasz w naszym raporcie

raport pracy zdalej

Zadbaj o bezpieczeństwo danych, zapisz się na newsletter i pobierz raport dotyczący pracy hybrydowej, w którym znajdziesz:

  1. dane, jak pracownicy zabezpieczają i niszczą dokumenty w nowym hybrydowym trybie pracy,
  2. jak organizacje stosują się do RODO,
  3. trendy i zachowania związane z bezpieczeństwem danych w zmieniającym się środowisku pracy
  4. porady jak chronić dane, gdy pracujemy hybrydowo
Zapisz się >