Wsparcie - Fellowes - najmocniejsze niszczarki świata, niszczarki, niszczarka, bindownice, laminatory
Blog Gdzie kupić Kontakt

serwis

Informacje podstawowe:

 1. Informacje dotyczące gwarancji, jej warunków i długości trwania dla danego urządzenia są zawarte w instrukcji obsługi dołączonej do każdego z urządzeń. Instrukcję w formie elektronicznej można znaleźć na stronie www.fellowes.pl przy każdym naszym urządzeniu w zakładce INFORMACJE DODATKOWE lub w dziale WSPARCIE I SERWIS \ INSTRUKCJE OBSŁUGI I KARTY CHARAKTERYSTYKI, KGO
 2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Serwis Fellowes czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, konserwacja itp.
 3. Warunkiem koniecznym skorzystania z gwarancji jest okazanie dowodu zakupu.
 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Szczegółowe informacje są dostępne w ogólnych warunkach gwarancji dla urządzeń Fellowes.

Jak wysłać urządzenie do serwisu?

 1. Sprawdź – korzystając z Instrukcji Obsługi lub w odpowiedziach na często zadawane pytania (FAQ), czy urządzenie jest prawidłowo podłączone, uruchamiane i czy jest rzeczywiście uszkodzone.
 2. Zarejestruj produkt – korzystając z naszego modułu serwisowego. Rejestracja wymaga zalogowania / rejestracji w module serwisowym Fellowes. Rejestracja produktu jest niezbędna zarówno przy zgłaszaniu urządzeń będących na gwarancji, jak i przy zgłoszeniach napraw urządzeń po upływie gwarancji.
 3. Zgłoś uszkodzenie do Serwisu – jeżeli zarejestrowałeś już produkt Fellowes możesz zgłosić jego reklamację. W tym celu zaloguj się do modułu serwisowego i wybierz zakładkę Moje urządzenia. Wybierz urządzenie, kliknij w przycisk Wyślij do serwisu, opisz usterkę i potwierdź zgłoszenie. W przypadku urządzeń będących na gwarancji moduł serwisowy umożliwia bezpłatne zamówienie kuriera FedEx pod wskazany adres w dogodnym terminie. Przed wygenerowaniem listu przewozowego i etykiety na paczkę, upewnij się, że adres odbioru przesyłki jest poprawny (w przypadku błędnego adresu na wygenerowanym liście przewozowym i etykiecie skontaktuj się natychmiast z Serwisem Fellowes). Zamówienie kuriera pod niewłaściwy adres skutkuje wysyłką urządzenia do Serwisu Fellowes we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Zapakuj – urządzenie w opakowanie fabryczne. W przypadku zastosowania opakowania zastępczego zapakuj urządzenie tak, aby nie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu. Za powstałe podczas transportu uszkodzenia serwis Fellowes nie ponosi odpowiedzialności. Wydłużają one również proces rozpatrywania zgłoszenia serwisowego urządzenia będącego na gwarancji. Urządzenia powyżej 30 kg należy odesłać na palecie.
 5. Wyślij – urządzenia objęte gwarancją można wysłać do Serwisu Fellowes bezpłatnie w module serwisowym, natomiast wysyłkę urządzeń pogwarancyjnych należy zorganizować we własnym zakresie (dowolnym kurierem) i na własny koszt. Serwis Fellowes nie pośredniczy i nie organizuje przesyłek urządzeń pogwarancyjnych! Serwis Fellowes nie przyjmuje również dowozów ani odbiorów osobistych, a wysyłka zwrotna wszystkich urządzeń odbywa się za pośrednictwem kuriera FedEx.
  Pamiętaj! Urządzenia przysłane do Serwisu Fellowes bez uprzedniej rejestracji i zgłoszenia serwisowego w module serwisowym Fellowes będą odsyłane zwrotnie na koszt nadawcy!

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Serwisem Fellowes pod numerem telefonu: (22) 205 21 21 lub na adresem e-mail: serwis@fellowes.pl

UTWÓRZ KONTO W MODULE SERWISOWYM ZALOGUJ SIĘ DO MODUŁU SERWISOWEGO

Znajdziesz nas na:

Napisz do nas:

  fellowespolska@fellowes.pl

Zadzwoń:

  +48 22 205 21 00

Jeżeli chcesz otrzymać darmowy poradnik o tym jak uniknąć problemów zdrowotnych i stworzyć komfortowe stanowisko pracy przy komputerze oraz być informowanym o nowych rozwiązaniach Fellowes, zapisz się na nasz newsletter.