W zgodzie z naturą - Fellowes - najmocniejsze niszczarki świata, niszczarki, niszczarka, bindownice, laminatory
Blog Zapis na newsletter Gdzie kupić Kontakt

W zgodzie z naturą

W zgodzie z naturą

Zrównoważony rozwój

Idea zrównoważonego rozwoju jest wprowadzana w życie zarówno w trakcie procesu produkcyjnego, jak i poprzez edukację, naszych klientów, pracowników i dostawców.

Naszym celem jest przełamywanie barier postępu i dokonywanie wyborów korzystnych dla środowiska.

Zobowiązujemy się do tego, by nasze działania były dobre dla naszej firmy, klientów i naszej planety, dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Bankers Box (Europa)

Używamy materiałów pochodzących z odzysku oraz takich, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu zawsze, gdy to możliwe:

 • Tektura z certyfikatem FSC® ( C009687 ) pochodząca w 100 % z odzysku jest używana do wytworzenia produktów do archiwizacji i organizacji.
 • Do produkcji kartonów Bankers Box również wykorzystuje się tekturę z certyfikat FSC® pochodząca w 100 % zawsze, gdy tylko to możliwe.
 • Wszystkie produkty Bankers Box wykonane z tektury falistej mogą być poddane ponownemu przetworzeniu.
 • Odpady tektury powstające podczas procesu produkcji osą gromadzone i wysyłane do ponownego przetworzenia.
 • Gdy tylko to możliwe przy wytworzeniu naszych produktów i opakowań wykorzystywane są farby wodne.
 • Kleje stosowane w produkcji naszych produktów i opakowań, jeśli to możliwe, są wolne od rozpuszczalnika .
 • W produkcji minimalizujemy wielkość opakowania, zachowując bezpieczeństwo produktu w transporcie.

Urządzenia biurowe

Czasami mniej znaczy więcej:

 • Podczas transportu głowica niszczarki 79Ci jest umieszczona w jej koszu, co pozwala na zmniejszenie 34 % wielkości kartonu i wzrost o 52 % ilości niszczarek, które zmieszczą się do standardowego kontenera o długości 40 stóp.
 • Z opakowań wielu niszczarek Fellowes wyeliminowano zbędne elementy kartonowe, co pozwoliło zmniejszyć ilość materiałów potrzebnych do wytworzenia opakowań.

Doskonalimy nasze procesy:

 • Około 70 do 80% wkładek ze spienionego polistyrenu (EPS) do opakowań zostało zastąpione wkładkami z masy papierniczej.
 • Nowe ekologicznie materiały i procesy pozwoliły zastąpić pozostałe duże, wstępnie uformowane wkładki EPS, wkładkami poliuretanowymi kształtowanymi na miejscu w Fellowes.
 • Nowe materiały są dostarczane w postaci stężonych płynów w pojemnikach zajmujących dwie palety.
 • Zmieszanie dwóch pojemników pozwala wypełnić pianką 45 stopową przyczepę, co daje oszczędności w kosztach transportu i ilości zużytego paliwa.
 • Ewentualne zbędne nadwyżki pianki mogą zostać poddane ponownemu przetworzeniu u dostawcy.
 • W celu składowania pianka może być zagęszczona do 10% swojej pierwotnej objętości.
 • Nowa pianka jest zgodna z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Wspieramy energooszczędność:

 • Energooszczędna elektronika została wykorzystana w wielu modelach niszczarek, pozwala oszczędzać energię w czasie pracy urządzenia.
 • Opatentowana technologia Jam Proof zapobiega nie tylko zacięciom, ale także znacznie zmniejsza moc użytą do usunięcia zacięcia papieru, w stopniu niespotykanym w produktach konkurencji.

Projektując produkty mamy na uwadze środowisko naturalne:

 • Projektując produkty mamy na uwadze środowisko naturalne: Nasze niszczarki są projektowane i produkowane w celu spełnienia norm Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Restriction of Hazardous Substances 2002/95/EC (RoHS) dotycząca utylizacji sprzętu elektronicznego oraz norm Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Waste of Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC (WEEE ).
 • Serwis Fellowes co rok odnawia lub utylizuje co roku tysiące niszczarek.
 • Około 27 % zwróconych do serwisu niszczarek jest poddawanych renowacji i ponownie sprzedawanych.
 • Pozostałe niszczarki są rozmontowywane, ich części są sprzedawane do lokalnych podmiotów zajmujących się ponownym przetwarzaniem.

Organizacja przestrzeni biurowej

 • Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych pozwala na zoptymalizowanie procesu transportowego poprzez optymalizację wykorzystani przestrzeni w opakowaniach zbiorczych.
 • Poddane ponownemu przetworzeniu produkty są wykorzystywane w produkcji gamy produktów biurowych i o ile to możliwe do produkcji opakowań.

Pozostałe działania Fellowes

 • W siedzibie głównej Fellowes wymieniono system oświetlenia biurowego T-12 na bardziej wydajny T-8, zmodernizowano także oświetlenie magazynu .
 • Poprzez optymalizację naszych globalnych działań dystrybucyjnych, nieustannie staramy się zmniejszyć zużycie paliw kopalnych.

Pracownicy Fellowes

 • Wszyscy pracownicy są zachęcani do recyklingu papieru, tworzyw sztucznych i metalu za pomocą specjalnych pojemników znajdujących się w siedzibach oddziałów Fellowes.
 • Wiele ton przestarzałego sprzętu komputerowego jest poddawane recyklingowi każdego roku.