Regulamin serwisu - Fellowes - najmocniejsze niszczarki świata, niszczarki, niszczarka, bindownice, laminatory
Blog Zapis na newsletter Gdzie kupić Kontakt

Regulamin serwisu

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ FELLOWES POLSKA S.A. z DNIA 24.05.2018 ROKU. (DALEJ: WITRYNA)

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY.

Korzystanie z Witryny oznacza akceptację Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią Regulaminu, nie powinien korzystać z tej Witryny. Fellowes Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Fellowes Polska) może w dowolnym momencie dokonać zmiany w Regulaminie. Korzystanie z Witryny po takiej zmianie oznacza akceptację zmiany w treści Regulaminu. Okresowo Użytkownik powinien odwiedzać  niniejszy Regulamin w celu sprawdzenia wszelkich zmian.

Ta Witryna jest udostępniana bezpłatnie przez Fellowes Brands (dalej: Fellowes). Dane kontaktowe pozwalające na zadanie pytania dotyczącego niniejszej strony internetowej lub jej funkcjonowania umieszczone są na końcu Regulaminu.

Korzystając z tej Witryny Użytkownik ma prawo do tymczasowego pobrania jednej kopii materiałów zamieszczonych na niej na jeden komputer DO UŻYTKU OSOBISTEGO, NIEKOMERCYJNEGO. O ile nie określono inaczej w innych podstronach Witryny, redystrybucja, retransmisja, ponowna publikacja lub komercyjne wykorzystanie zawartości tej Witryny jest wyraźnie zabronione bez pisemnej zgody Fellowes Polska. Prośbę o takie pozwolenie należy przesłać na adres marketing@fellowes.pl. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Pobieranie  zawartości Witryny nie przenosi na użytkownika żadnych praw do jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na Witrynie Internetowej. Pobrane materiały mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie może kopiować ani archiwizować żadnej części tej Witryny ani żadnych materiałów zawartych na tej Witrynie na żadnym serwerze lub komputerze bez pisemnej zgody Fellowes Polska.

Treści i linki

Niniejsza Witryna zawiera linki do stron internetowych stron trzecich, za które wyłączną odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie, a ich wykorzystanie odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Fellowes Polska nie sprawuje kontroli nad takimi witrynami internetowymi, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, bezpieczeństwo, oraz wiarygodność  stron powiązanych z Witryną linkami. Użytkownik decydujący się na skorzystanie z informacji zawartych w Witrynie (włączając wszelkie informacje pochodzące z powiązanych linkami stron), jest całkowicie odpowiedzialny w kwestii wykorzystania wyżej wymienionych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ta strona zawiera linki do stron osób trzecich. Odpowiedzialność za te strony ponoszą wyłącznie ich twórcy. Fellowes Polska podczas pierwszych odwiedzin na stronach, do których kierują linki, sprawdził, czy zamieszczone na nich treści nie naruszają prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W tym momencie nie stwierdzono widocznych oznak naruszenia prawa. Fellowes Polska nie ma żadnego wpływu na obecną i przyszłą postać stron ani zamieszczone na nich treści. Umieszczenie w Witrynie linków w żaden sposób nie oznacza, że Fellowes Polska strony rości sobie prawo własności do treści dostępnych poprzez te linki. Ciągła kontrola linków bez konkretnych informacji o naruszeniach prawa jest dla Fellowes Polska niemożliwa. Jednakże w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa takie linki zewnętrzne są bezzwłocznie usuwane.

Przed utworzeniem linku do Witryny należy skontaktować się z administratorem  za pomocą e-maila: marketing@fellowes.pl, aby umożliwić Fellowes Polska  zapoznanie się z treścią strony, na której ma być utworzony link. Fellowes Polska nie zezwala na nieautoryzowane użycie logo, znaków towarowych ani innych elementów graficznych do tworzenia hiperłączy. Linki tekstowe mogą być utworzone po wydaniu zezwolenia przez Fellowes Polska.

Treści użytkownika

Fellowes Polska jest otwarty na opinie klientów, jednak oświadcza, iż nie będzie wykorzystywać żadnych kreatywnych pomysłów, sugestii ani innych materiałów związanych z produktami, usługami lub marketingiem, chyba, że wyraźnie o nie poprosi. Dlatego nie należy wysyłać nam żadnych unikalnych materiałów kreatywnych, takich jak pomysły na produkty lub sugestie. Wszystko, co użytkownik prześle Nam za pośrednictwem tej Witryny, w tym e-maile do Fellowes Polska lub komentarze zostawione pod treściami w Witrynie, BĘDZIE UWAŻANE ZA WŁASNOŚĆ FELLOWES POLSKA . Wszelkie takie materiały PRZEKAZYWANE SĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA W OPARCIU O ZASADĘ JAWNOŚCI, Fellowes Polska nie musi dbać o ich poufność. Fellowes Polska może je swobodnie wykorzystywać w dowolnym celu, np. w przygotowaniu i publikacji materiałów marketingowych produktów. Niniejszym użytkownik ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM Fellowes Polska wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów prawna, związaną z używaniem, modyfikacją, sprzedażą lub ujawnieniem jakichkolwiek materiałów przesłanych do Fellowes Polska przez Witrynę. Przesyłając lub w inny sposób przekazując jakiekolwiek materiały przez Witrynę lub do Fellowes Polska Użytkownik udziela Fellowes Polska, w zakresie, w którym ma do tego prawo, nieograniczonego, wieczystego prawa do ponownego użycia, redystrybucji, modyfikacji i tworzenia dzieł pochodnych. Fellowes Polska może użyć je dowolnym celu i mediach bez odszkodowania, a Użytkownik gwarantuje, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

Prywatność

Fellowes Polska oświadcza, iż informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystania danych osobowych w tej Witrynie są szczegółowo określone w Polityce Prywatności. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się do zapoznania się z nimi. Pomimo wszelkich oświadczeń dotyczących prywatności, Fellowes Polska zastrzega sobie prawo do ujawnienia, bez powiadomienia Użytkownika, informacji znajdujących się w jego posiadaniu, jeśli jest to wymagane przez aktualnie obowiązujące prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do przestrzegania prawa, ochrony lub obrony naszego prawa lub własności lub w odpowiedzi na sytuację awaryjną.

Produkty i usługi

Oprogramowanie udostępnione za pomocą Witryny podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Pobieranie oprogramowania z Witryny nie daje Użytkownikowi żadnych praw do tego oprogramowania, w tym żadnych plików, danych i obrazów będących częścią oprogramowania lub z nim związanych. Korzystanie z tego oprogramowania będzie możliwe wyłącznie zgodnie z umową licencyjną dołączoną do oprogramowania lub przesłaną po jego pobraniu. Szczegółowa informacja o prawach autorskich jest dostępna w Witrynie. Oprogramowania nie można kopiować, rozpowszechniać ani umieszczać na żadnym serwerze w celu dalszej dystrybucji. Użytkownik nie może sprzedawać, modyfikować, dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego oprogramowania.

Opis lub odniesienie do produktu, usługi lub publikacji strony trzeciej umieszczony w Witrynie (w tym opis lub odniesienie za pośrednictwem hiperłącza) nie oznacza, że Fellowes Polska rekomenduje ten produkt, usługę lub publikację.

Brak oświadczeń lub gwarancji

Fellowes Polska nie gwarantuje, że Witryna jest wolna od wad, wirusów lub innych szkodliwych elementów. Fellowes Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wyniknąć z włamania lub infiltracji Witryny lub systemów komputerowych Fellowes Polska.

Treść Witryny została przygotowana z możliwie największą starannością. Fellowes Polska nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność prezentowanych tu treści.. Teksty ze wskazanym nazwiskiem przedstawiają opinię danego autora (nie oznacza to, że jest to opinia Fellowes Polska). Przez korzystanie z Witryny nie dochodzi do skutku żaden stosunek prawny między Użytkownikiem a Fellowes.  

UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPOWIEDNIĄ OCHRONĘ DANYCH,  ICH KOPIE ZAPASOWE I/LUB  URZĄDZENIA NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z  WITRYNY. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAW DO ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH ZE SKUTKÓW  KORZYSTANIA Z WITRYNY, W TYM ROSZCZEŃ ZA UTRATĘ DANYCH, OPÓŹNIENIA W PRACY LUB UTRATĘ ZYSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA MATERIAŁÓW LUB TREŚCI Z WITRYNY.

Treść WITRYNY może zawierać techniczne nieścisłości, nieaktualne informacje i błędy typograficzne W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i za wyjątkiem wyraźnej gwarancji dotyczącej produktu przedstawionego na niniejszej witrynie.FELLOWES DOKŁADA STARAŃ, ABY  treści ZAMIESZCZONE W  niniejszej witrynIE BYŁY RZETELNE A STRONA DZIAŁAŁA POPRAWNIE I BEZ BŁĘDÓW, NIEMNIEJ UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA EWENTUALNE WYSTĄPIENIE w witrynie NIERZETELNYCH INFORMACJI jak I BŁĘDÓW Fellowes POLSKA nie udziela jakiejkolwiek gwarancji wyraźnej lub dorozumianej, na przykład gwarancji przydatności dla określonego celu lub wartości handlowej, ani nie gwarantuje w żaden sposób jakości, zawartości danych, wartości artystycznej lub legalności informacji, treści, towarów ani usług, które są przekazywane, otrzymywane, kupowane lub w inny sposób dostarczane lub uzyskiwane za pomocą niniejszej witryny internetowej. FELLOWES POLSKA Nie gwarantuje, że niniejsza witryna internetowa jest wolna od błędów ani, że błędy będą naprawione. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYKLUCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH NIE JEST DOZWOLONE, POWYŻSZE WYKLUCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DLA UŻYTKOWNIKA.

Ograniczenie odpowiedzialności

Korzystanie z Witryny odbywa się na własne ryzyko Użytkownika W żadnych okolicznościach, z uwzględnieniem zaniedbania, Fellowes POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę zysków, które wynikają z dystrybucji, wykorzystania lub niemożności użycia, treści lub materiałów na witrynie, nawet jeśli FELLOWES POLSKA został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYKLUCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH NIE JEST DOZWOLONE, POWYŻSZE WYKLUCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DLA UŻYTKOWNIKA. użytkownik zgadza się z tym, iż W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Fellowes POLSKA wobec użytkownika za wszystkie szkody, straty i podstawy roszczeń (zarówno te zapisane w umowie, stanowiące delikt, jak i wszelkie inne) nie przekroczy kwoty zapłaconej przez użytkownika, jeśli miało to miejsce, za dostęp do tej witryny.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Fellowes Polska prowadzi i zarządza niniejszą Witryną ze swojej siedziby w Warszawie, w Polsce. O ile nie określono inaczej, materiały i treści na tej Witrynie są prezentowane wyłącznie w celu promowania produktów i usług w Polsce. Informacje publikowane na tej Witrynie mogą zawierać odniesienia do produktów, programów i usług, które nie są dostępne w kraju lub regionie danego Użytkownika.

Fellowes Polska nie gwarantuje , że informacje, produkty, programy lub usługi wymienione w tej Witrynie są legalne, dostępne lub odpowiednie w kraju lub regionie użytkownika. Niniejszy Regulamin podlega obowiązującym w Polsce przepisom prawnym i jest zgodnie z nimi interpretowany. Użytkownik i Fellowes Polska nieodwołalnie zgadzają się na wyłączną jurysdykcję polskich sądów, w związku z wszelkimi działaniami wynikającymi lub związanymi z niniejszym Regulaminem. Użytkownik i Fellowes Polska zrzekają się wszelkich zastrzeżeń dotyczących braku osobistej jurysdykcji, miejsca zamieszkania, niewłaściwej siedziby lub zasad doktryny forum non conveniens w przypadku takich postępowań.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Żaden element treści niniejszej Witryny Internetowej nie może być interpretowany jako przyznanie Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji na obrazy, grafikę lub inną własność intelektualną produktu, w tym m.in. prawa do znaku towarowego lub prawa autorskiego należącego do Fellowes lub Fellowes Polska lub jakiejkolwiek strony trzeciej, bez względu na to, czy wynika to z zarzutu, implikacji lub w inny sposób. Wszystkie marki i nazwy są własnością ich właścicieli.

O ile nie zaznaczono inaczej, Fellowes jest właścicielem wszystkich znaków towarowych i znaków usługowych na tej Stronie, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane, czy nie. Wszystkie zarejestrowane znaki handlowe są zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (i innych obowiązujących jurysdykcjach).

Zasada rozdzielności

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane z jakiegokolwiek powodu za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za rozdzielne od pozostałych warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę korzystania z tej Witryny i ma pierwszeństwo przed wszelkimi wcześniejszymi lub równoczesnymi, sprzecznymi lub dodatkowymi ustaleniami stanowiącymi przedmiot Regulaminu. Określone obszary lub podstrony niniejszej Witryny mogą zawierać dodatkowe lub inne warunki związane z korzystaniem z tej Witryny lub z prawami lub obowiązkami Użytkownika lub Fellowes. W przypadku konfliktu między takimi warunkami, a niniejszymi warunkami użytkowania, takie szczególne warunki będą nadrzędne.

Jakikolwiek nieautoryzowany dostęp, modyfikacja lub zmiana jakichkolwiek informacji lub jakakolwiek ingerencja w dostępność tej Witryny Internetowej są surowo zabronione. Fellowes Polska zastrzega sobie wszelkie przysługujące jej prawa i środki prawne, a niniejsze oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności nie będzie w żadnym wypadku uważane za ograniczenie lub zrzeczenie się jakichkolwiek innych praw przysługujących Fellowes Polska.

O ile nie wskazano inaczej, prawa autorskie do wszystkich materiałów na tej stronie posiada firma Fellowes © Copyright 2005 Fellowes, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakt

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących niniejszego regulaminu, skontaktuj się z nami pod adresem:

Fellowes Polska S.A.

ul. Bandurskiego 94

05-270 Marki

Email: marketing@fellowes.pl

Data zmiany: 07/06/2018